Final

19 - 14

15, July
08:30 PM

Generic placeholder image

Prize and rewards worth 65,000

Know more about thisClick here

Point Table


Pos. Team Sponser Plyd. Win Los Draw Pts.
1 Aswbah C (POR) 3 3 0 0 49
2 Shibin Muhammed (DEN) 3 3 0 0 48
3 Thoufeeq Pt (BEL) 3 3 0 0 47
4 Ahammed Suhail (BRA) 3 3 0 0 47
5 Bajeel Najdulla (SWE) 3 2 1 0 46
6 Muhammed Ramshad (FRA) 3 2 1 0 45
7 Shahanas Poolaparambil (ESP) 3 2 1 0 44
8 Muhammed Roshan (URU) 3 3 0 0 39
9 Aahil Shaz (CRO) 3 3 0 0 39
10 Irshad Naseef Swalih (COL) 3 3 0 0 38
11 Najmudheen PP (PER) 3 1 2 0 38
12 Shabeer Ali K (SEN) 3 1 2 0 37
13 Basim Aslam (KSA) 3 1 2 0 37
14 Mohammed Shibil (POL) 3 2 1 0 35
15 Vivek Udayan (KOR) 3 1 2 0 35
16 Abdul Hakeem Shaz (MEX) 3 1 2 0 35
17 Ahammed Kabeer (NGA) 3 1 2 0 32
18 Sulthan Khan (GER) 3 2 1 0 31
19 Abhijith CR (SUI) 3 2 1 0 29
20 Salih Ct (IRN) 3 1 2 0 29
21 Mubassir KK (PAN) 3 1 2 0 28
22 Niyad kannancheth (ARG) 3 1 1 1 27
23 Jamsheer Saidalavi (ENG) 3 1 2 0 27
24 Riyas (AUS) 3 0 3 0 27
25 Yasir Mohammed (RUS) 3 2 1 0 26
26 Ashish KJ (SRB) 3 1 2 0 26
27 Nafi Muhammed (ISL) 3 1 1 1 26
28 Raj Kumar (MOR) 3 0 3 0 25
29 Sabique K (TUN) 3 1 2 0 24
30 Jamnas Vp (EGY) 3 0 3 0 20
31 Shamshad ( JPN) 3 0 3 0 0
32 Ahammed Kutty (CRC) 3 0 3 0 0

Fixture


21 - 7

14, June
8:30

6 - 15

15, June
5:30

8 - 17

15, June
8:30

15 - 11

15, June
11:30

15 - 9

16, June
3:30

7 - 7

16, June
6:30

9 - 16

16, June
9:30

16 - 8

16, June
12:30

0 - 6

17, June
5:30

8 - 11

17, June
8:30

13 - 12

17, June
11:30

15-9

18, June
5:30

24 - 10

18, June
8:30

12-10

18, June
11:30

7-0

19, June
5:30

17-9

19, June
8:30

8-4

19, June
11:30

22-9

20, June
5:30

17 - 12

20, June
8:30

6 - 20

20, June
11:30

14-9

21, June
5:30

13 - 9

21, June
8:30

8 - 15

21, June
11:30

19 - 0

22, June
5:30

13 - 10

22, June
8:30

12 - 15

22, June
11:30

11 - 8

23, June
5:30

17 - 14

23, June
5:30

13 -11

23, June
11:30

17 - 10

24, June
5:30

0 - 19

24, June
8:30

12 - 14

24, June
11:30

7 - -3

25, June
7:30

18 - 10

25, June
7:30

13 - 8

25, June
7:30

6 - 12

25, June
11:30

7 - 20

26, June
7:30

18 - 17

26, June
7:30

11 - 12

26, June
11:30

9 - 8

26, June
11:30

9 - 10

27, June
7:30

10 - 20

27, June
7:30

8 - 15

27, June
11:30

2 - 0

28, June
11:30

0 - 6

28, June
7:30

9 - 17

28, June
7:30

8 - 4

28, June
11:30

0 - 12

28, June
11:30